Foreningen Fantastiske Hou

Foreningen Fantastiske Hou, blev stiftet i Juni 2020 og udspringer af en eventgruppe under Hou Samråd, som startede eventen Fantastiske Hou Dage tilbage i 2018. Et event skabt i samarbejde med byens foreninger og som i flere år har været sommerens højdepunkt i Hou. 

Siden starten har stærke frivillige kræfter båret Events og Forening i en retning mod at skabe endnu mere liv, aktivitet og tilgængelighed på Hou Havn.

Der indkaldes til Generalforsamling i Foreningen Fantastiske Hou den 14.03.22 kl. 19-20.30
i Havnehuset på Hou Havn, 9370 Hals.

Forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest 2 uger før Generalforsamlingen.

Forslag sendes til: fantastiskehou@gmail.com 
Formandens telefonnummer: 20577410.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
4) Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til afdelingskontingent og budget for det
kommende år
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg til afdelingsbestyrelsen
7) Valg af 2 suppleanter
8) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
9) Evt.

Foreningen er bestående af

Tilgængeligheds kyndig Formand: Helle Rovsing Jørgensen
Kasserer og Fondsekspert: Tove Fønss
Meningt medlem og Kreativ Arbejdshest: Jens Bach Lauersen
Meningt medlem og Web-entusiast: Karina F. Brorsen
Suppleant, Hav- og Havnekyndig: Egon Larsen

Tilsammen udgør vi en solid og fagligt stærk Forening med klar kommunikation, god jargon og med en viden og kompetencer som spænder vidt og bredt.

Drømmer du om at blive aktiv i foreningslivet, så er vi altid åbne over for nye medlemmer. Kontakt os på mail og hør nærmere.

På billedet fra Højre mod Venstre: Tove Fønss, Jens Bach Lauersen, Karina Brorsen, Helle Rovsing Jørgensen, Egon Larsen og medlemmerne af Spar D. Hals.

Foreningen får overrakt 3 flotte donation fra Spar D Foden i Hals.

Kontakt os

Du kan kontakte foreningen Fantastiske Hou på fantastiskehou@gmail.com