I Etape 1 arbejder vi på at etablere følgende:

Stisystem “Boardwalk” der forbinder Molen med den grønne parkeringsplads på Nordsiden.
Molehus, byens træftpunkt, med café.
Aktivitetsplads for alle aldre.
Grejhuse til opbevaring.

Mobile kuber, enheder som f.eks. kan rumme småerhverv, kunst og natur.

Alle projekter er påbegyndt. Der afventes byggetilladelser.

STØTTEMIDLER
ETAPE 1
KR 4.685.000

Stisystem "Boardwalk"

“Boardwalken” er et stisystemet skal forbinde Hou Mole med den Nordlige grønne parkeringsplads.

Her er indtænkes tilgængelighed, bæredygtige og holdbare materialer alt sammen i et æstetisk udtryk i respekt for den nærliggende natur.

Formen på Boardwalken er inspireret af en tommestok, som “knækker” stien op i flere retninger og med reposer, hvor man kan nyde udsigten.

Boardwalken er desuden tænkt ind i helhedsplan, hvor vi arbejder på at gøre hele området omkring Hou Havn mere tilgængeligt. 

Byggetilladelserne er sent og afventer godkendelse

Skærmbillede 2022-10-25 115241

Eksempel på udførelse af Boardwalk mellem aktivitetsplads og Nordlig parkeringsplads.

Molehus

Molehuset er tiltænkt som hele byens træfpunkt. Her skal være åbent både højsæson og lavsæson, så der altid er et sted man kan mødes til en kop kaffe og et stykke kage. 

Molehuset skal understøtte alle de fremtidige aktiviteter der vil komme på Hou Mole. 

Byggetilladelserne er sendt og afventer godkendelse fra flere afdelinger i Aalborg Kommune. 

Skærmbillede 2022-11-02 130522

En foreløbig skitse af Molehuset, der skal bygges i samme stil som Molens øvrige bygninger.

Aktivtetsplads

Aktivitetspladsen skal favne alle aldre. 
Her kommer et ungeområde med bålplads, en Basketkurv og Pannabane til boldspil, en Calisthenics bane til leg og træning, samt en Petanquebane med byens bedste udsigt.

Området bliver oplyst så den kan bruges hele året rundt og med bænke langs stier, så man altid kan tage et hvil.

Til festlige arrangementer er der plads til at slå et stort telt op i midten af aktivitetspladsen.

Udsigten fra Aktivitetspladsen er helt fantastisk og vi glæder os meget til at få mere liv på pladsen.

Skærmbillede 2022-11-02 130643

Grejhuse

Grejhusene er tiltænkt at kunne lejes af alle der har brug for opmagasinering. Det kan være i forbindelse med fiskeri, vandsportsaktiviteter mv. 

Ønsket er, at kunne udbyde 2 forskellige størrelser af grejhuse.

Grejhusene skal bygges i samme stil som de allerede eksisterende bygninger på havnen, for at få en strømlinet udtryk. 

Byggetilladelserne er sendt og afventer godkendelse.

Skærmbillede 2022-11-02 130308

Eksempel på udførelse og udseende af Grejhuse.

Mobile Kuber

De Mobile Kuber skal være multifunktionelle. Her skal det være muligt for småerhverv at leje sig ind. Vi ser både der er plads til at kunne sælges is fra én, købes kaffe i en anden og udstilles kunst i en tredje. Kuberne er mobile og kan derfor flyttes alt efter behov. Vi har indtil nu reserveret 1 kube, som bliver en grøn natur kube, hvor man kan hente inspiration til vandreruter og cykel ruter i nærområdet. Byggetilladelserne er sendt og afventer godkendelse.
Skærmbillede 2022-10-26 150630

Eksempel på udseende på Mobile Kuper

Støtte og bevilgede midler

DKK 2.700.000,-

Landdiskrikts
puljen

DKK 500.000,-

DKK 85.000,-

LUV Aalborg Kommune

DKK 50.000,-

LUV Aalborg Kommune

DKK 150.000,-

DKK 500.000,-

DKK 200.000,-

DKK 500.000,-