I Etape 2 arbejder vi på at etablere følgende:

Nyt Havnebad og Sauna i forlængelse af Hou Mole.
WC og bade faciliteter til havnebadets brugere.
Boardwalk og fiskeplatform.

Igangværende ansøgning hos Kystdirektoratet.

STØTTEMIDLER
ETAPE 2
KR 585.000

Støtte og bevilgede midler

DKK 500.000,-

DKK 85.000,-