Havets Ro og udesidning

Finde ro og hente indsigt fra dit indre, når vi tager nattens stille timer i brug, for at forbinde os med den ro og visdom som findes ind i os selv.

Arrangementet er særlig godt for alle, der behøver eller kan lide at finde ro i sit indre. For alle der ønsker klarhed. For dig der elsker stilhed og for dig der synes at stilhed og tålmodighed er en udfordring. 

Vi indleder aftenen med fælles information, lidt snack, en trommerejse og lidt praktisk omkring at gøre sig klar fysisk, psykisk og sjæleligt. Alle deltagere guides og hjælpes til at blive klar til natten. Gennem natten vil man kunne tage fat i mig for spørgsmål, afklaring eller andet. Udesidningen slutter for den enkelte et sted ml. kl. 02.00 og 06.00, det er den enkelte der mærker efter hvornår deres rejse er overstået.

Hvorfor gider man sidde ude hele natten?
Gennem mange tusinde år har shamaner fra forskellige kulturer brugt udesidning, som en måde at opsøge visdom og visioner på. Det har og er også brugt af især indianske kulturer til samme formål eller, når en ung skal overgå til de voksnes rækker, kan de også blive sendt ud for at få visioner om deres livsvej. Essensen er, at man har en plan for sin sidden. Man går ud for at hente noget hjem/ned. Denne plan eller dette mål kaldes også at sætte sin intention.

Du har en intention om at få noget bestemt ud af din handling – at sidde ude hele natten alene. Denne intention sættes, fordi du på den måde gør dig selv fysisk og mentalt klar til oplevelsen og ikke mindst for at forberede åndeverdenen på, at du nu er klar til at modtage budskaber om bestemte områder af livet. 

Nogle kommer hjem/ind fra sin sidning med masser af oplevelser og nye indsigter og andre oplever ikke at have fået det store. Hertil vil jeg sige, at det altid vil bero på om, du er klar til faktisk at få den indsigt du ønsker, eller om det er en anden indsigt du skal have med dig – det vil du finde ud af, hvis du er åben for det, som er, og for det, som kommer. Altså skal du have et åbent sind for, hvad end du må opleve/ikke opleve. 

Nogle får indsigter med det samme og mens de er derude. Andre får indsigterne i tiden bagefter og en kombination er også muligt. 

I shamanernes kultur var intentionen med udesidning ofte at hente visdom, at hente viden om hvor bøflerne ville græsse i morgen eller hvor laksene ville svømme. For de yngre, børnene, som var på vej ind i de voksnes rækker, kunne en udesidning handle om at få vist vejen – at kende sin mission i livet.

I dag, kan en udesidning især handle om at få indsigt, at hente visdom, at åbne op for nyt og meget mere. 

  • At få indsigt i, hvorfor du har en bestemt sygdom
  • At åbne op for og få indsigt i din livsrejse
  • At få hjælp til at håndtere bestemte udfordringer
  • At finde hjem i dig selv
  • At opnå en større kontakt med naturen og moder jord
  • At slippe angst, vrede, sorg, skyld og skam
  • At mærke dig selv bedre/mere
  • At tage imod, hvad universet mener, du behøver lige nu …

Du bestemmer selv, hvorfor du deltager – måske du bare er nysgerrig?

Deltag og oplev, hvordan Anita Hummelshøj Mikkelsen holder et smukt rum for dig og din egentid.

Mobiltelefoner afleveres til arrangørerne ved ankomst – og udleveres når den enkelte går hjem.

Nøgleord: Indsigt, naturoplevelse, mødet med dig selv, at være i nuet, at give slip, at hente hjem, at udvikle, at se klart.

Tilmelding på: https://houmole.nemtilmeld.dk/158/

Mere om Anita: www.anitahummelshojmikkelsen.dk

Dette arrangement realiseres med støtte fra Nordea-Fonden

Translate
Skip to content