Sponsorer:

DKK 2.700.000,-

Landdistriktspuljen

DKK 500.000,-

DKK 85.000,-

LUV Aalborg Kommune

DKK 50.000,-

DKK 151.500,-

DKK 500.000,-

DKK 500.000,-

DKK 400.000,-

DKK 400.000,-

Tilgængelighedspuljen - Aalborg Kommune

DKK 151.000,-

DKK 250.000,-

I Etape 1 arbejder vi på at etablere følgende:

  • Stisystem “Boardwalk” der forbinder Hou Mole med den grønne parkeringsplads på Nordsiden.
  • Molehus, byens træfpunkt hvor alle er velkommen.
  • Aktivitetsplads for alle aldre.
  • Grejhuse til opbevaring.
  • Mobile kuber, enheder som f.eks. kan rumme kunst og natur.

Oversigt over hvad der sker og kommende byggeri på Hou Mole

Stisystem “Boardwalk”

Etableres i første halvår 2024

En gangsti der forbinder flisearealet og det grønne parkeringsområde mod nord, hvor legepladsen Pegasus, er etableret.

Boardwalken er udarbejdet så den er handicapvenlig, samt har ”tommestok” udseende, som går igen i helhedsplanens 3. etape, hvor der laves en tilsvarende boardwalk syd for Hou Havn. For enden af boardwalken etableres der fire parkeringspladser.

Eksempel på udførelse af boardwalk mellem aktivitetsplads og nordlig parkeringsplads ved Hou Havn.

Molehuset

Et mødested for alle, hvor der vil summe af liv, åbenhed og mangfoldighed.

Molehuset på Hou Havn vil blive et af byens samlingssteder primært i sommerhalvåret, og et supplement til Hou Borgerhus i vinterhalvåret.

SOMMERHALVÅRET:
Træfpunkt for byens borgere og gæster.
Støtte funktioner til områdets aktiviteter, i form af toilet, bruser, vaskeplads, event/aktivitets køkken, læ og formidling.
Eventkøkken, der servicerer sommerens mange aktiviteter, bl.a. et væld af små musikalske arrangementer.
Aktivitetsrum til for eksempel, plantefarvning, brygning, slyngning af honning, filtning, havets mad, havets planter, børneaktiviteter med mere.
Træfpunktet for stavgang, byvandringer, Yoga på stranden, sanketure, fælles SUP aktiviteter.
Mødeaktiviteter, foredrag, undervisning.

VINTERHALVÅRET:
Vinterhalvårets aktiviteter er generelt de samme som om sommeren, men i vinterperioden vil aktivitetsniveauet blive mindre udendørs, og erstattes af andre aktiviteter indendørs. Køkkenfløjen omdannes, så den nu primært har fokus på undervisnings-og fællesskabsaktiviteter.

Madlavning for mindre grupper, arbejdsstationer hvor mænd, kvinder, unge, småbørnsforældre, og ensomme, laver bæredygtig mad med tanke på havets mad.
Hou Skole har ikke eget skolekøkken, og derfor er madlavning for skolebørn involveret i projektet på molen ved Hou Havn.
Madfremstilling til fællesspisning i Hou Borgerhus.
Aktivitetsrum: Live streaming, mødeaktiviteter, foredrag, kaffestue, træfpunkt hvor man kan nyde en kop kaffe, eller få varmet flasken til spædbarnet efter en tur langs havet.
Ad-hoc grupper vil fremadrettet opstå og nedlægges løbende, og de vil alle have brug for et mødested, hvor der ikke kræves en specifik foreningstilknytning.
Disse behov skal Molehuset opfylde, da vi gerne vil understøtte den lokale gnist til, at igangsætte nye aktiviteter, events, projekter osv.

Projekt Ven Med Havet

Med projektet Ven Med Havet vil vi forstærke Houboernes, både unge og gamles, relation til havet – som vi er så heldige at have som nabo. Grobunden for dette projekt kommer af et møde med unge, der er fraflyttet byen, som udtrykte at de ville ønske, at havet havde haft en større identitetsskabende faktor i deres opvækst i Hou.

Hou har tidligere været en by hvor beboerne har haft en tæt relation til havet, da mange familier havde levebrød i fiskeri. Tiderne har ændret sig og Hou Havn er nu primært en lystbådehavn. Derfor vil vi bruge projekt ”Ven Med Havet” til at genfinde tilknytningen til havet og fællesskabet deromkring. Nedenfor ses hvilke områder vi vil skabe aktiviteter indenfor.

  • Havets MAD: Her vil vi skabe aktiviteter der har fokus på havet som kilden til mad. Hvilke ting fra havet kan spises? Hvordan får vi fat på det / evt. dyrker det selv og hvordan forarbejder/tilberede vi det?
  • Havets NABO: Her tænkes på strandengen og de klitter der støder op til havet. Hvilket spænde planter/dyr findes der her, og hvad kan vi bruge dem til.
  • Havets AKTIVITETS muligheder: Vi bruger i dag vandet i meget begrænset omfang til aktiviteter. Der er badning, sommer og vinter, lystsejlere, 5-10 kajakker og et par enkelt SUP-boards. Men det kan bruges til langt mere.
  • Havets RO: Lyset, mørket, lydene, duften og vinden -hvad gør det ved os mennesker? Det skal udforskes og aktiviteter igangsættes.
  • Havets DYR og PLANTER: Viden om plante- og dyrelivet i havet og hvad der er vigtig for at beskytte det.

Grejhuse

Grejhusene er tiltænkt at kunne lejes af byens foreninger der har brug for opmagasinering. Det kan være i forbindelse med fiskeri, vandsportsaktiviteter mv. 

Ønsket er, at kunne udbyde 2 forskellige størrelser af grejhuse.

Grejhusene bliver bygget i samme stil som de allerede eksisterende bygninger på Hou Havn, for at få en strømlinet udtryk. 

Eksempel på udførelse og udseende af Grejhuse.

Mobile Kuber

De Mobile Kuber skal være multifunktionelle.

Kuberne er mobile og kan derfor flyttes alt efter behov.

Vi har indtil nu reserveret 1 kube, som bliver en “grøn natur” kube, hvor du kan hente inspiration til vandreruter og cykelruter i nærområdet.

2 kuber er reserveret til projektet “Ven med Havet”.

Eksempel på udseende på Mobile Kuber

Aktivitetsplads

Aktivitetspladsen skal favne alle aldre.

Området bliver oplyst så det kan bruges hele året rundt, og med bænke langs stier, så man altid kan tage et hvil.

Til festlige arrangementer er der plads til at slå et stort telt op i midten af aktivitetspladsen.

Udsigten fra aktivitetspladsen er helt fantastisk, og vi glæder os meget til at få mere liv på pladsen.

Translate
Skip to content